CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE

sept. 15 2023

SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș recrutează candidați pentru școlarizare în meseria de CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE.

Condiţii obligatorii:

– vârsta minimă 24 ani;

– studii minime 10 clase și curs calificare/școală profesională;

– permis de conducere min. categoria B.

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura societății, str. Bega nr. 2, de luni până vineri între orele 7-15, și va conţine:

– cerere de participare la selecție și CV (inclusiv datele de contact: telefon și adresă e-mail);

– xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de studii, certificate de calificare, permis de conducere. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de personalul SC „Transport Local” SA;

– carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locurile de muncă anterioare;

– cazier judiciar și rutier (ultimii 5 ani) ;

Dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical și psihologic de la unități autorizate.

Alte informații la nr. de telefon 0265.269.077 .

Translate »