Anunț de angajare

ian. 19 2022

SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș angajează CONTROLORI DE TRAFIC ȘI BILETE / LEGITIMAȚII DE CĂLĂTORIE.

Condiții:

 • Diplomă de bacalaureat
 • Aptitudini de comunicare
 • Fără antecedente penale
 • Experiența în relațiile cu publicul constituie avantaj

Cererile, împreună cu un C.V. personal vor fi depuse la secretariatul societății situate în Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2, până la data de 31 ianuarie 2022.

Alláshírdetés

ian. 19 2022

A Marosvásárhelyi Közszállítási vállalat JEGY ÉS MENETREND ELLENŐRÖKET alkalmaz.

Feltételek:

 • Érettségi diploma
 • Kommunikációs képességek
 • Büntetlen előélet
 • Az ügyfélszolgálattal való kapcsolattartás terén szerzett tapasztalat előnyt jelent

A kéréseket, egy személyes önéletrajzzal együtt, a Közszállítási Vállalat Bega utca 2 szám alatti titkárságán lehet benyújtani, 2022. január 31-ig.

În atenţia pensionarilor din Târgu Mureş!

dec. 31 2021

Vă aducem la cunoştinţă, că valabilitatea  legitimaților de călătorie gratuite emise pentru pensionari a fost prelungit până la data şedinţei Consiliului local din ianuarie 2022, urmând ca după aprobarea proiectului de hotărâre să fie aplicate noile măsuri de acordare a facilităţilor. Astfel pensionarii beneficiază de gratuitate la transportul local pe raza Municipiului Târgu Mureş.

 

A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe!

dec. 31 2021

Tudatjuk, hogy a korábban kiállított ingyenes nyugdíjas bérletigazolványok érvényessége  meg lett hosszabbítva, a Marosvásárhely önkormányzati testületének következő ülésszakáig amely 2022 januárban lesz. Addig, a nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely területén.

Program Transport Local Revelion 2022

dec. 29 2021

Programul liniilor de transport public se modifică astfel:

 

 • Autbuzele vor circula până la ora 20.00 în data de 31 decembrie!

 

 • În primele două zile ale noului an, 1 şi 2 ianuarie 2022, liniile de transport public vor funcționa conform programului unei zile de duminică!

 

 • În data de 1 ianuarie 2022, autobuzele vor ieşi pe traseu incepând cu ora 13!

 

Un An Nou fericit şi plin de împliniri!

Transport Local S.A

 

Szilveszteri program

dec. 29 2021

A marosvásásrhelyi Közszállítási Vállalat Rt az utazási igényekhez alakítja a forgalmi rendet az újévi ünnepek időszakában.

 • Szilveszter napján, december 31-én az autóbuszok este 20.00 óráig közlekednek!

 

 • január 1-jén és 2-án a munkaszüneti napi/vasárnapi, menetrend lesz életben!

 

 • január 1-jén az első indulási időpont 13 óra!

 

Sikerekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk!

A marosvásásrhelyi Közszállítási Vállalat Rt

 

Sărbători liniştite! – Áldott ünnepet!

dec. 22 2021

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!
Transport Local S.A

Örömteli szeretetteljes békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk!
A marosvásásrhelyi Közszállítási Vállalat Rt

Program de circulație Autobuzele Moșului!

dec. 20 2021

Incepând cu 21 decembrie Autobuzele Moșului vor circula pe următoarele linii:

 

21 decembrie

linia 23 traseu: (Autogara Transport Local ➔ Spitalul Județean) respectiv linia 32 traseu:

( Shopping City ➔ Unirii)

22 decembrie

  linia 4 traseu: (Combinat ➔ Unirii) respectiv linia 19 traseu: (Tudor ➔ Spitalul Județean)

23 decembrie

linia 18 traseu: (Combinat ➔ Spitalul Județean) respectiv linia 14 traseu: (Combinat➔ Aleea Carpați)

24 decembrie

linia 19 traseu: (Tudor ➔ Spitalul Județean) respectiv  linia 32 traseu: ( Shopping City ➔ Unirii)

25 decembrie

linia 10 traseu: (Unirii ➔Spitalul Județean) respectiv linia 18 traseu: (Combinat ➔ Spitalul Județean)

26 decembrie

 linia 32 traseu: ( Shopping City ➔ Unirii) respectiv linia 17 traseu: (Combinat ➔ Tudor)

27 decembrie

linia 20 traseu:  (Tudor ➔ Spitalul Județean) respectiv linia 18 traseu: (Combinat ➔ Spitalul Județean)

28 decembrie

 linia 17 traseu: (Combinat ➔ Tudor) respectiv linia 30B traseu: (Belvedere➔   Spitalul Județean)

29 decembrie

linia 4 traseu: (Combinat ➔ Unirii) respectiv linia 20 traseu:  (Tudor ➔ Spitalul Județean)

30 decembrie

  linia 32 traseu: ( Shopping City ➔ Unirii) respectiv linia 26 (Sapienta➔ Aleea   Carpati)

31 decembrie

linia 20 traseu:  (Tudor ➔ Spitalul Județean) respectiv linia 4 traseu: (Combinat ➔ Unirii)

01 ianuarie

linia 30B traseu: (Belvedere➔   Spitalul Județean) respectiv linia 17 traseu: (Combinat ➔ Tudor)

02 ianuarie

linia 18 traseu: (Combinat ➔ Spitalul Județean) respectiv linia 12 traseu: (Tudor ➔ Unirii)

 

 

 

Mikulásbusz útvonala!

dec. 20 2021

A Mikulásbuszok december 21-től a következő útvonalakon közlekednek:

december 21-én     

23-as útvonal (közszállítási vállalat megállója ➔ kórház) valamint a 32-es útvonal (Shopping City ➔ Egyesülés negyed)

december 22-én

4-es útvonal (Kombinát ➔ Egyesülés negyed ) valamint a 19-es útvonal (Tudor ➔ kórház)

december 23-án

18-as útvonal (Kombinát ➔ kórház ) valamint a 14-es útvonal (Kombinát ➔ Kárpátok Sétánya)

december 24-én

19-es útvonal (Tudor ➔ kórház) valamint a 32-es útvonal (Shopping City ➔ Egyesülés negyed)

december 25-én

10-es útvonal (Egyesülés negyed ➔ kórház ) valamint a 18-as útvonal (Kombinát ➔ kórház )

december 26-án

32-es útvonal (Shopping City ➔ Egyesülés negyed) valamint a 17-es útvonal (Kombinát ➔ Tudor)

december 27-én

20-as útvonal: (Tudor ➔ kórház) valamint a 18-as útvonal (Kombinát ➔ kórház )

december 28-án

17-es útvonal (Kombinát ➔ Tudor) valamint a 30B-s útvonal (Belvedere negyed➔ kórház)

december 29-én

4-es útvonal (Kombinát ➔ Egyesülés negyed ) valamint a 20-as útvonal (Tudor ➔ kórház)

december 30-án

32-es útvonal (Shopping City ➔ Egyesülés negyed) valamint a 26-os útvonal (Sapienta➔ Kárpátok Sétánya)

december 31-én

20-as útvonal (Tudor ➔ kórház) valamint a 4-es útvonal (Kombinát ➔ Egyesülés negyed )

január 1-én

30B-s útvonal (Belvedere negyed➔ kórház) valamint a 17-es útvonal (Kombinát ➔ Tudor)

január 2n

18-as útvonal (Kombinát ➔ kórház ) valamint a 12-es útvonal(Tudor➔Egyesülés negyed)

ANUNŢ!

dec. 13 2021

Consiliul de administraţie al SC,,Transport Local” SA Târgu – Mureş organizează selecţie pentru ocuparea a trei posturi vacante de cenzori.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Experienţă în domeniul financiar-contabil de min. 5 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare calculator (Office,Word,Exel);
 • Cel puţin unul dintre cei selectaţi să deţină calitatea de expert contabil autorizat.

Documente necesare pentru depunerea dosarului:

 • Act de identitate /CI, în copie;
 • CV Europass;
 • Acte studii, în copii conforme cu originalele;
 • Certificate sau alte documente care să ateste experienţa profesională;
 • Copie carnet expert contabil – membru CECCAR vizat, dacă este cazul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 7 ianuarie 2022, ora 16.00.

Dosarele se depun la sediul societăţii situat în Târgu-Mureş, strada Bega, nr.2, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

PREŞEDINTE

Kozma Mónika