ANUNŢURI

ANUNŢURI RECRUTARE LA TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ

 

Anunt recrutare membri CA

DECLARATIE_de_consimtamant

DECLARATIE_privind_apartenenta_la_consiliile_de_administratie

DECLARATIE_privind_cazierul_judiciar_si_fiscal

DECLARATIE_privind_procedura_penala

DECLARATIE_privind_statutul_de_independent

Scrisoare de asteptari

 

Anunt recrutare director general

Model_DECLARATIE_de_consimtamant

Model_DECLARATIE_privind_cazierul_judiciar_si_fiscal

Model_DECLARATIE_privind_procedura_penala

Model_DECLARATIE_privind_statutul_de_independent

Model_Scrisoare de asteptari

 

Anunt concurs director economic

 

 

 

ANUNȚ DE PUBLICITATE

PENTRU PARTICIPAREA LA ATRIBUIREA UNUI CONTRACT SECTORIAL DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

Autoritatea contractantă: SC TRANSPORT LOCAL SA, județul Mureș

Tip anunț: Procedura proprie

Tip contract: Servicii incluse în Anexa 2 la Legea nr. 99/2016

Denumirea achizitie: SERVICII DE PAZA , MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

 

În conformitate cu Procedura Proprie privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire  a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice.

Autoritatea contractantă: S.C TRANSPORT LOCAL S.A. cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș, str. Bega, nr. 2,  cod poștal 540390, email: office@transportlocal.ro , cod fiscal 1219301, anunță operatorii economici interesați că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția următoarelor servicii:

Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă pentru obiectivul Transport Local S.A. Târgu Mureș.

CPV:    79713000-5 – Servicii de pază

            

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

S.C TRANSPORT LOCAL S.A. invită operatorii economici interesați să depună documentele ofertei pentru „Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă”, coduri CPV precizat mai sus,  până la data de 16.10.2023 ora 10:00, în plic închis la Secretariatul Autorității contractante.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza documentației de achiziție.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: achizitii@transportlocal.ro până în data de 12.10.2023 inclusiv.

 

Director General,
    TATAR Bela

 

 

 

  1. Invitatie participare – ANEXA 2
  2. Anunt de publicitate
  3. Instructiuni pentru ofertanti
  4. Model contract servicii paza
  5. Caiet de sarcini servicii de paza_rev
  6. Modele de formulare

 

Translate »