ANUNŢ!

dec. 13 2021

Consiliul de administraţie al SC,,Transport Local” SA Târgu – Mureş organizează selecţie pentru ocuparea a trei posturi vacante de cenzori.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Experienţă în domeniul financiar-contabil de min. 5 ani;
  • Cunoştinţe bune de operare calculator (Office,Word,Exel);
  • Cel puţin unul dintre cei selectaţi să deţină calitatea de expert contabil autorizat.

Documente necesare pentru depunerea dosarului:

  • Act de identitate /CI, în copie;
  • CV Europass;
  • Acte studii, în copii conforme cu originalele;
  • Certificate sau alte documente care să ateste experienţa profesională;
  • Copie carnet expert contabil – membru CECCAR vizat, dacă este cazul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 7 ianuarie 2022, ora 16.00.

Dosarele se depun la sediul societăţii situat în Târgu-Mureş, strada Bega, nr.2, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

PREŞEDINTE

Kozma Mónika

Translate »