În atenția studenților!

sept. 29 2022

Vă informăm, că începând cu data de 3 octombrie 2022, se eliberează legitimaţiile de călătorie gratuite pentru studenții, înscrişi în anul universitar 2022-2023.

Pentru eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite sunt necesare următoarele documente:

  • Copie după Cartea de identitate;
  • Copie după Carnetul de student vizat pe anul universitar 2022-2023 sau o adeverinţă emisă de universitate care atestă calitatea de student;

Centrul de eliberare se află la Casa de Cultură Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu 19, la Recepție.

Program: luni, miercuri si vineri, între orele 10 – 17.

Translate »