În atenția studenților!

sept. 29 2021

Vă informăm, că începând cu data de 1 ocrombrie 2021, Transport Local S.A eliberează legitimaţiile de călătorie gratuite pentru studenții, înscrişi în anul universitar 2021-2022.

Pentru eliberarea legitimaţiilor gratuite sunt necesare:
– Copie după Cartea de identitate;

– Copie după Carnetul vizat pe anul universitar 2021-2022 sau o adeverinţă emisă de universitate care atestă calitatea de student,

Centru de eliberare:
Casa de Cultură Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu 19, la Recepție.
Program: luni – vineri, între orele 10 și 18.

Translate »