ANUNȚ DE ANGAJARE!

iun. 15 2022

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. TG.MUREȘ

SELECTEAZĂ PERSONAL ÎN VEDEREA ANGAJĂRII PENTRU POSTURI DE :

 

  1. CONDUCĂTORI AUTO ÎN TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE

 

Cerințe pentru candidați:

 

– Permis de conducere categoria ,,D,,

– Atestat profesional valabil;

– Domiciliul în Târgu Mureș sau localități limitrofe;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

  1. ZIDAR

ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

 

Cerințe pentru candidați:

 

– calificare profesională de zidar;

– studii generale sau medii;

– vechime în domeniu minim 4 ani

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

 

Cererea de angajare, Curriculum -Vitae, copie după actul de studii și de calificare profesională, dovada vechimii în muncă/profesie, eventualele recomandări, se depun de Luni până Vineri între orele 8 – 15 la secretariatul firmei aflat la adresa: Tg.Mureș, str.Bega, nr.2 sau prin email la adresa: resurseumane@transportlocal.ro

Numai candidații selectați vor fi programați la interviu.

Societatea își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de candidați.

Informații suplimentare la tel. 0265 – 269077, 0747558546

 

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. TG.MUREȘ

Director general

TATÁR BÉLA

 

Translate »