Achiziții

ANUNȚ DE PUBLICITATE

PENTRU PARTICIPAREA LA ATRIBUIREA UNUI CONTRACT SECTORIAL DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

Autoritatea contractantă: SC TRANSPORT LOCAL SA, județul Mureș

Tip anunț: Procedura proprie

Tip contract: Servicii incluse în Anexa 2 la Legea nr. 99/2016

Denumirea achizitie: SERVICII DE PAZA , MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

 

În conformitate cu Procedura Proprie privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire  a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice.

Autoritatea contractantă: S.C TRANSPORT LOCAL S.A. cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș, str. Bega, nr. 2,  cod poștal 540390, email: office@transportlocal.ro , cod fiscal 1219301, anunță operatorii economici interesați că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția următoarelor servicii:

 

Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă pentru obiectivul Transport Local S.A. Târgu Mureș.

CPV:    79713000-5 – Servicii de pază

            79711000-1 – Servicii monitorizare a sistemelor de alarma

79710000-4 – Servicii de siguranță

            79714000-2 – Servicii de supraveghere

            34221100-3 – Unități mobile de intervenții

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

S.C TRANSPORT LOCAL S.A. invită operatorii economici interesați să depună documentele ofertei pentru „Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă”, coduri CPV precizat mai sus,  până la data de 17.08.2021 ora 12:00, în plic închis la Secretariatul Autorității contractante.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Documentației de achiziție.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: achizitii@transportlocal.ro până în data de 13.08.2021 inclusiv.

 

Director General,
    TATAR Bela

 

2021.07.15. Caiet de sarcini servicii de paza_rev

1. Invitatie participare – ANEXA 2

2. Anunt de publicitate

3. Instructiuni pentru ofertanti

4. Model contract servicii paza

5. Modele de formulare

Translate »