În atenția elevilor și studenților.

sept. 26 2019

                                         ÎN ATENŢIA ELEVILOR  

       Aducem la cunoştinţa elevilor târgumureşeni (şi a aparţinătorilor legali ai acestora) următoarele:

Odată cu începerea anului școlar 2019-2020, legitimațiile de transport urban subvenţionate 100 % pentru elevii care frecventează cursurile de învățământ, și au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Târgu Mureș, rămân valabile pentru cei în drept inclusiv pe anul școlar 2019-2020.

            Elevii care nu au în posesie legitimație de călătorie dar îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de gratuitate, se pot prezenta din data de 10 septembrie 2019 la următoarele locații: Cart.Tudor (Favorit) și la sediul societății din Str. Bega nr.2.

Actele necesare:

  • Copie BI/CI sau certificat de naştere a elevului;
  • Copie după BI/CI a părintelui sau tutorelui legal, pentru elevii sub vârsta de 14 ani;
  • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează elevul, în anul școlar 2019 – 2020;
  • 10 lei contravaloarea cardului.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

 

        Aducem la cunoştinţa studenţilor, beneficiari de călătorie  gratuită pe raza Municipiului Târgu-Mureș:

Noile legitimații de transport se vor elibera simultan cu cardul STUDENTCARD pe același suport personalizat, începând cu data de  30 septembrie 2019 în urmatoarea locație: Casa de cultură Mihai Eminescu.

Vechile legitimații de călătorie își pierd valabilitatea începând cu data de 15 octombrie 2019.

        Actele  necesare:

  • Carte de identitate
  • Carnetul de student vizat pe anul 2019-2020.

 

 

Newer :

Older :