Contact

OPINIA TA CONTEAZĂ!

Dacă ai o sugestie sau o nemulțumire legată de produsele sau serviciile oferite de societatea noastră te rugăm să ne contactezi. Părerea ta este foarte importantă pentru noi, ajutându-ne să îmbunătățim permanent nivelul serviciilor pe care le oferim.
De aceea, te rugăm să ne transmiți informații legate de problema pe care ai întâmpinat-o folosind unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

  • trimițând un email la office@transportlocal.ro
  • trimițând un fax la 0265-268 448( rețeaua RDS)
  • complectând formularul de mai jos
    Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne comunici adresa de e-mail, adresa de corespondență și/sau numărul de telefon.
    Te asigurăm că vom depune toate eforturile în vederea rezolvării corecte și eficiente a aspectelor pe care ni le-ai adus la cunoștință. Vei primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificarile ulterioare). Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Autogara Transport Local – Dispecerat central

 0265.250.702 (rețeaua RDS)

 0733.09.06.09 ( Vodafone)

NON STOP !

Dispecerat E.R.P.(Combinat)

0733.09.06.10  zilnic între orele 05:00 – 22:00

Dispecerat Centrofarm

0733.09.06.11       zilnic  între orele   05:00 – 22:00

Secretariat

Tel: 0265.269.077 (rețeaua RDS) 

Mob: 0733.09.06.91 ( Vodafone)

Fax: 0265.268.448 (rețeaua RDS)

E-mail: office@transportlocal.ro

Zile lucrătoare între orele 08.00 – 16.00

Reclamaţii şi sesizări: office@transportlocal.ro

 
 
SC Transport Local SA
RO  1219301       J 26.828.1995
Tg. Mures, Str. Bega, Nr.2
Capital social 526320 lei 
 
Statut
 
Certificat de inregistrare 
 
Aviz de functionare  
 
Codul de Conduita Etica Regulament de Ordine Interioara Regulament de Organizare si Functionare  
 
Declaratie aderare Strategia Nationala Anticoruptie 
 
Bilant contabil 2013 – Aprobare AGA Bilant contabil 2013 – Raportul cenzorilor Bilant contabil 2013 Bugetul de Venituri si Cheltuieli – Fundamentare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2013 – Stabilire Fond de salarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2013 Raport de gestiune 2013 
 
Bilant contabil 2012 – Aprobare AGA Bilant contabil 2012 – Raportul cenzorilor Bilant contabil 2012 Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012 – Fundamentare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012 – Stabilire Fond de salarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012 Raport de gestiune 2012  
 
Aprobare AGA Bilant contabil 2014 Bilant contabil 2014 Bugetul de venituri si cheltuieli 2014 Fundamentare Bugetul de venituri si cheltuieli 2014 Hot AGA – Aprobare Bilant, C.A Hotarare Consiliul de administratie – Numire director general
 
Anunt Criterii Declaratie de consimtamant Declaratie pe propria raspundere 
 
Proces-verbal Control Financiar de gestiune Februarie 2015 
Proces-verbal Control Financiar de gestiune Martie 2015  
 
 Bilant contabil 2016
 Raportul cenzorilor 2016
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2017
Raport de gestiune 2016 
-Bilantul Contabil 2018_06
-Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 –
-Fundamentare Hotarare AGA 2016.03.31
– Aprobare Bilant contabil 2015
-Hotarare AGA 2016.08.30
– Rectificare BVC 2016, Revocare membri C.A.
-Hotarare AGA 2017.03.30
– Aprobare Bilant contabil 2016, BVC 2017
-Hotarare AGA 2018.02.15 – Aprobare BVC 2018
-Hotarare AGA 2018.02.20
– Completare CA Raport de gestiune 2017
Hotarare AGA 2018.03.23 – Bilant
Convocator AGA 26.03.2019
Raport de activitate al Consiliului de Administratie   
Plan de administrare 2019-2023
 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe Anul 2019
Hotarare AGA 26.03.2019
Raport de gestiune 2018
Raportul cenzorilor 2015-2018
Raportul cenzorilor 2018
Statut actualizat 2019
Bilantul Contabil anul 2018
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
CV Filimon Vasile         CV Maier Ovidiu      CV Piros Magda    CV Kozma Monika