Comunicat.

ian. 09 2018

Aducem la cunoştinţa pensionarilor târgumureşeni cu vârsta de peste 55 ani următoarele:

 • Legitimaţiile de călătorie gratuite eliberate în anul 2017 sunt valabile până la data de 31 ianuarie 2018.
 • Eliberarea noilor legitimaţii de călătorie gratuite începe din 15 ianuarie 2018.
 • Pensionarii târgumureşeni cu vârsta de peste 55 de ani care solicită eliberarea legitimaţiei gratuite de călătorie, trebuie să se prezinte personal şi să prezinte următoarele:
 • Cuponul de pensie numai din luna decembrie 2017  (copie şi original);
 • Buletinul sau Cartea de identitate (copie şi original);
 • O poză, recentă, tip buletin (3/4 cm), – doar acele persoane care solicită pentru prima dată acest tip de legitimaţie de călătorie;
 • Suma de 5 (cinci) lei (contravaloarea imprimatului)
 • Este obligatorie semnătura de primire a abonamentului cât şi indicarea numărului de telefon al fiecărui beneficiar, pentru a avea o comunicare mai rapidă şi mai facilă când situaţia o necesită.
 • Eliberarea legitimaţiilor de călătorie se face la chioşcurile din următoarele locaţii:
 1. La sediul instituţiei noastre, din str. Bega nr. 2;
 2. Centru ( chioşcul vechi al Asocierii)
 3. Chioşcul din Cartierul Tudor Vladimirescu
 4. Chioşcul din Cartierul 1848 (Dâmbu Pietros)
 5. Chioşcul Asocierii de la Spitalul Judeţean
 6. Chioşcul din Panov (Piaţa Bulgarilor)
 7. Chioşcul Complexul Europa (Auchan)

Pentru a evita aglomeraţiile din faţa ghişeelor, vă rugăm a vă prezenta la chioşcul de bilete şi abonamente din apropierea domiciliului d-voastră.